Kompletterande riktlinjer till anställningsordningen för Samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SAMFAK 2012/46
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2018-04-12
  • Granskat: 2021-06-23
  • Kontakt: Maria Andersson
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I Anställningsordning för Uppsala universitet (UFV 2010/1842) föreskrivs i 2 § att ”områdes/- fakultetsnämnd får utfärda kompletterande riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare utöver föreliggande anställningsordning”. Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden har vid sammanträde 2012-05-31 (reviderat beslut 2018-04-12) beslutat fastställa föreliggande kompletterande riktlinjer. 

Övergångsregler beslutade 2021-06-23.

Instruktioner till sakkunniga för anställning som professor (inklusive befordran), universitetslektor (inklusive befordran) och biträdande universitetslektor.

Instruktioner till sökande för anställning som professor (inklusive befordran), universitetslektor (inklusive befordran) och biträdande universitetslektor.

Senast uppdaterad: 2021-04-15