Kompletterande riktlinjer till anställningsordningen för Samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SAMFAK 2012/46
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2013-03-07
  • Granskat: 2019-11-18
  • Kontakt: Maria Andersson
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I Anställningsordning för Uppsala universitet (UFV 2010/1842) föreskrivs i 2 § att ”områdes/- fakultetsnämnd får utfärda kompletterande riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare utöver föreliggande anställningsordning”. Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden har vid sammanträde 2012-05-31 (reviderat beslut 2013-03-07) beslutat fastställa föreliggande kompletterande riktlinjer.