Vicerektors uppgifter och beslutanderätter

  • Diarienummer: UFV 2017/921
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2017-06-13
  • Granskat: 2020-06-17
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Undertecknas av rektor och av tillträdande vicerektor.