Rutin för produktionssättning av IT-system för central användning vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2014/1171
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2014-09-29
  • Kontakt: Mia Lindegren
  • Handläggande organisation: IT-avdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner