Beslutsstrukturer och delegationsbeslut inom Samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SAMFAK 2021/21
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2020-02-18
  • Granskat: 2021-05-04
  • Kontakt: Maria Andersson
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Denna sammanställning omfattar dels beslut som delegerats från rektor till fakultetsnämnd/ områdesnämnd, dekanus/vicerektor, institutionsstyrelse eller prefekt, dels beslut som delegerats från fakultetsnämnden till institutioner. Den innehåller också information om viktiga uppgifter som regle-ras i Uppsala universitets arbets- och anställningsordningar, samt vissa handläggningsrutiner.
Denna delegationsordning gäller från och med 2021-03-01 till och med 2022-01-31.

Senast uppdaterad: 2021-04-15