Rutin för uppsägning av upplåtelsebeslut vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2017/284
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2017-01-01
  • Granskat: 2021-02-18
  • Kontakt: Maria Fornstedt
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

2021-02-18: Uppdatering av dokumentet kommer att ske innan 2021-06-30.  Inväntar beslut om riktlinjen då hänvisning i dokumentet ska vara till Riktlinjer för lokalförsörjning vid Uppsala universitet istället för tidigare Föreskrifter för lokalförsörjning och hantering av lokaltjänstkostnader vid Uppsala universitet. (redan upphävd)

Senast uppdaterad: 2021-04-15