Rutin för uppsägning av upplåtelsebeslut vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2017/284
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2017-01-01
  • Granskat: 2019-11-14
  • Kontakt: Maria Fornstedt
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner