Riktlinjer för utbildning på forskarnivå (från 2011-01-01)

  • Diarienummer: UFV 2009/1993
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2010-12-21
  • Granskat: 2019-01-16
  • Kontakt: Oskar Pettersson
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I Riktlinjer för utbildning på forskarnivå har rektor fastställt villkor för planering och genomförande om utbildning på forskarnivå. De grundar sig på högskoleförordningen, förordningen om utbildningsbidrag för doktorander samt antagningsordning och föreskrifter för utbildning på forskarnivå.

Dessa gäller för den som påbörjat sin utbildning på forskarnivå tidigast 2011-01-01. För den som påbörjat sin forskarutbildning tidigare gäller det tidigare regelverket "Antagningsordning, föreskrifter och riktlinjer för forskarutbildning", dnr UFV 2006/1972.