Riktlinjer för utbildning på forskarnivå (före 2011-01-01)

  • Diarienummer: UFV 2007/919
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2009-04-17
  • Granskat: 2019-01-16
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I Riktlinjer för planering och genomförande av utbildning på forskarnivå har rektor fastställt villkor för planering och genomförande om utbildning på forskarnivå. De grundar sig på högskoleförordningen, förordningen om utbildningsbidrag för doktorander samt antagningsordning och föreskrifter för utbildning på forskarnivå.

Riktlinjerna gäller för den som påbörjat sin utbildning på forskarnivå tidigast 2007-07-01. För den som påbörjat sin forskarutbildning tidigare gäller det tidigare regelverket "Antagningsordning, föreskrifter och riktlinjer för forskarutbildning", dnr 2002/1430.