Föreskrifter för utbildning på forskarnivå (före 2011-01-01)

  • Diarienummer: UFV 2006/1973
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2006-12-14
  • Granskat: 2019-01-16
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I Föreskrifter för utbildning på forskarnivå återfinns regelverket kring examination, examensbenämningar och betygsättning.

Föreskrifterna gäller för den som påbörjat sin utbildning på forskarnivå tidigast 2007-07-01. För den som påbörjat sin forskarutbildning tidigare gäller det tidigare regelverket "Antagningsordning, föreskrifter och riktlinjer för forskarutbildning", dnr 2002/1430.