Årsredovisning för Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2018/982
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2019-02-20
  • Granskat: 2019-01-16
  • Kontakt: Daniel Gillberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Uppföljning

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Här hittar du årsredovisningen för Uppsala universitet från de senaste fem åren.