Årsredovisning för Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2020/1143
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2021-02-19
  • Granskat: 2021-02-22
  • Kontakt: Daniel Gillberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Uppföljning

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Universitetet lämnar varje år till regeringen en årsredovisning som beslutats av konsistoriet i februari. I årsredovisningen redovisas och kommenteras verksamhetens resultat.

Årsredovisningar från de fem senaste åren finns på medarbetarportalen: https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/orgstyr/verksamhetsplaner

Senast uppdaterad: 2021-04-15