Budgetunderlag för Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2019/2392
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2020-02-20
  • Kontakt: Daniel Gillberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Planering

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Budgetunderlaget lämnas årligen in till regeringen. I budgetunderlaget lämnar Uppsala universitet sina ställningstaganden till den fortsatta utvecklingen beträffande såväl utbildningens inriktning, kvalitet och dimensionering som forskningens kvalitet och förnyelse.