Studieavgifter gällande utbildningar som ges i enlighet med förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning

  • Diarienummer: UFV 2017/86
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2017-02-07
  • Granskat: 2019-10-01
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-04-15