Delegationer från universitetsdirektören vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2020/1218
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2020-06-22
  • Granskat: 2020-10-22
  • Kontakt: Malin Lindström
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Detta dokument innehåller delegationer från universitetsdirektören vid Uppsala universitet till avdelningschefer och kanslichefer vid universitetsförvaltningen.

Dokumentet beslutades 2020-06-22 med anledning av organisationsförändringar vid universitetsförvaltningen och utseende av verksamhetsområdeschefer. Föreliggande delegationsordning innehåller även vissa justeringar i enskilda avdelningschefers delegationer.

Senast uppdaterad: 2021-04-15