Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2015/1242
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2016-11-15
  • Granskat: 2019-11-21
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner