Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2015/1242
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2016-11-15
  • Granskat: 2019-01-16
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

En ny struktur för begrepp och definition av styrande dokument har fastställts. Arbete pågår med att implementera detta i en ny mål- och regelsamling, vilket planeras vara klart under våren 2017.

Beslutet ersätter därmed "Riktlinjer för framtagning av styrdokument vid Uppsala universitet (UFV 2008/579)".