Program för kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2008/556
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2008-04-22
  • Granskat: 2019-10-18
  • Kontakt: Åsa Kettis
  • Handläggande organisation: Avdelningen för kvalitetsutveckling
  • Dokumenttyp: Program

Om dokumentet

Innehåll

Program för kvalitetsarbete vid Uppsala universitet upphörde att gälla från och med 2020-01-01 och har ersatts av Mål och strategier för Uppsala universitet (UFV 2018/641).