Handlingsplan för kvalitetsarbete vid Uppsala universitet 2017

  • Diarienummer: UFV 2018/462
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2018-04-10
  • Granskat: 2019-05-22
  • Kontakt: Åsa Kettis
  • Handläggande organisation: Avdelningen för kvalitetsutveckling
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner