Hantering av alkohol- och drogproblem. Handlingsprogram.

  • Diarienummer: Dnr 4183/97
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 1997-09-27
  • Granskat: 2020-12-17
  • Kontakt: Karin Karlström
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

En översyn av dokumentet planeras under 2021.

Senast uppdaterad: 2021-04-15