Forskningsstrategier för Uppsala universitet 2016-2020

  • Diarienummer: UFV 2016/117
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2016-10-26
  • Granskat: 2019-01-16
  • Kontakt: Margaretha Andersson
  • Handläggande organisation: Avdelningen för forskningsstöd
  • Dokumenttyp: Planering

Ladda ner