Arbetsordning för universitetsbiblioteket vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2020/1363
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2020-11-17
  • Granskat: 2020-11-17
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-04-15