Arbetsordning för universitetsbiblioteket vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2019/708
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2019-06-18
  • Granskat: 2019-10-04
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Rektor beslutade 2019-06-18 om ny arbetsordning för universitetsbiblioteket. Den gäller från 2019-07-01.