Riktlinjer för val av ledamöter till områdes- och fakultetsnämnder 2020-2023

  • Diarienummer: UFV 2019/203
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2019-05-21
  • Granskat: 2019-10-09
  • Kontakt: Marie Swanberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner