Riktlinjer för delegering av attesträtt

  • Diarienummer: UFV 2016/1022
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2016-06-21
  • Handläggande organisation: Avdelningen för ekonomi och upphandling
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-04-15