Riktlinjer avseende förfarandet vid anmälan om oredlighet i forskning

  • Diarienummer: UFV 2016/1079
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2016-06-28
  • Granskat: 2019-10-14
  • Handläggande organisation: Juridiska avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Riktlinjerna ersätter tidigare Riktlinjer avseende förfarandet vid anklagelse om vetenskaplig oredlighet, UFV 2010/664, och har därefter reviderats. Från 1 maj 2017 gäller riktlinjerna reviderade 2017-04-18.

Revidering pågår, se UFV 2019/1612.