Riktlinjer avseende förfarandet vid misstanke om avvikelser från god forskningssed

  • Diarienummer: UFV 2019/1612
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2019-12-03
  • Granskat: 2020-12-08
  • Handläggande organisation: Juridiska avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Riktlinjer upphäver rektors beslut 18 april 2017, UFV 2016/1079 Riktlinjer avseende förfarandet vid anmälan om oredlighet i forskning.

Senast uppdaterad: 2021-04-15