Riktlinjer för övergång från utbildningsbidrag till doktorandtjänst vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2010/717
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2010-06-08
  • Granskat: 2019-01-16
  • Kontakt: Oskar Pettersson
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner