Handlingsplan för likabehandling av studenter 2016

  • Diarienummer: UFV 2014/455
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2014-04-08
  • Granskat: 2019-11-11
  • Kontakt: Lena Kvist
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Denna handlingsplan upphörde att gälla 2016-12-31.