Bestämmelser avseende examina på forskarnivå vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2010/318
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2010-03-09
  • Granskat: 2020-10-29
  • Kontakt: Torsten Blomkvist
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Regler

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-04-15