Bestämmelser avseende examina på forskarnivå vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2010/318
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2010-03-09
  • Granskat: 2019-01-16
  • Kontakt: Oskar Pettersson
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen

Ladda ner