Handlingsplan för hållbar utveckling 2019-2021

  • Diarienummer: UFV 2018/1045
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2018-11-20
  • Granskat: 2020-10-29
  • Kontakt: Tom Petersson
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Handlingsplan för hållbar utveckling är tillsammans med Program för hållbar utveckling universitetets gemensamma och strategiska måldokument för arbetet med hållbar utveckling. Handlingsplan för hållbar utveckling konkretiserar de strategiska prioriteringarna i Program för hållbar utvecklinggenom ett antal insatser som ska genomföras 2019-2021.

Handlingsplan för hållbar utveckling syftar till att inom universitetet och i samarbeten med externa aktörer stimulera engagemang, initiativ och nytänkande inom hållbarhetsområdet. Handlingsplan för hållbar utveckling ska bidra till ökad kunskap och medvetenhet om utmaningarna inom hållbarhetsområdet och att stimulera till ett ansvarstagande på alla nivåer inom universitetet.

Senast uppdaterad: 2021-04-15