Skyddsombuden och lokalförsörjningen: Riktlinjer för samråd

  • Diarienummer: UFV 2010/507
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2010-04-06
  • Granskat: 2020-12-17
  • Kontakt: Peter Elenfalk
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll 

Senast uppdaterad: 2021-11-18