Skyddsombuden och lokalförsörjningen: Riktlinjer för samråd

  • Diarienummer: UFV 2010/507
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2010-04-06
  • Granskat: 2019-11-11
  • Kontakt: Karin Karlström
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll