Elitidrottande studenter vid Uppsala universitet: Rutiner

  • Diarienummer: UFV 2018/2012
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2018-12-03
  • Granskat: 2019-03-07
  • Kontakt: Eva Söderman
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

De rutiner som beskrivs syftar till att generellt uppmuntra alla studenter att utöva motion och idrott och därmed förbättra studiemiljön vid Uppsala universitet. Genom att lyfta fram goda exempel och genom förbättrad information om möjligheterna att kombinera högre studier och elitidrott kan dessutom rekryteringen till universitetet stärkas.

Universitetets definition av elitidrott och elitidrottare följer huvudsakligen en vedertagen definition. Idrotten ska ingå i något av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund. Individuella idrottare ska tävla på lägst nationell mästerskapsnivå och/eller i landslag för att räknas som elitidrottare. Elitlagidrottare ska spela i någon av de två högsta nationella serierna. Definitionen gäller också tränare för elitlag och elitaktiva, förbundskapten för landslag och förbundstränare.

Senast uppdaterad: 2021-04-15