Riktlinjer mot mutor

  • Diarienummer: UFV 2014/937
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2014-08-19
  • Granskat: 2021-12-10
  • Handläggande organisation: Juridiska avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Reglerna om tagande och givande av muta syftar till att upprätthålla förtroendet för de anställdas opartiskhet. Att som anställd vid universitetet ta emot gåvor och förmåner som har att göra med den egna anställningen innebär en risk för mutbrott. De föreslagna riktlinjerna syftar till att klargöra reglerna kring mutor och att ge vägledning till den anställde för att förhindra mutor vid Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2021-11-18