Handlingsplan för IT vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2012/1735
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2014-01-28
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Handlingsplanen avser tidsperioden 2014-2016 och syftar till att utifrån de strategier som fastställs i programmet prioritera ett antal åtgärder att utföras under perioden. Genomförandet och uppföljning av åtgärder i handlingsplanen integreras i universitetets övergripande verksamhetsplanering, så att en närmare koppling till verksamhetens behov och resurser säkerställs.
 

Senast uppdaterad: 2021-04-15