Rökförbud i anslutning till entréerna till universitetets byggnader

  • Diarienummer: UFV 2009/2038
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2009-12-22
  • Kontakt: Anders Grundström
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll