Program för internationalisering

  • Diarienummer: UFV 2015/280
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2015-11-12
  • Granskat: 2019-10-30
  • Kontakt: Kay Svensson
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Program

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Uppsala universitets uppgift är att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld (Mål och strategier för Uppsala universitet, UFV 2013/110, fastställd av konsistoriet 2014-11-26).

Internationellt samarbete har länge varit en naturlig del av Uppsala universitet. Mobilitet har setts som ett av de främsta uttrycken för detta. I takt med en ökad globalisering ställs samhället inför alltmer sammansatta utmaningar vilket i sin tur ställer nya krav på universiteten. De globala utmaningarna kräver globala universitet där nya former av samarbeten inom forskning, utbildning och samverkan kan bidra till en positiv utveckling i samhället.

Program för internationalisering tar sin utgångspunkt i Mål och strategier för Uppsala universitet och syftar till att fördjupa och konkretisera de områden som rör internationalisering.