Program för internationalisering

  • Diarienummer: UFV 2015/280
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2015-11-12
  • Granskat: 2019-10-30
  • Kontakt: Kay Svensson
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Program

Om dokumentet

Innehåll

Program för internationalisering upphörde att gälla från och med 2020-01-01 och har ersatts av Mål och strategier för Uppsala universitet (UFV 2018/641).