Riktlinjer för åtgärder mot kränkande särbehandling

  • Diarienummer: UFV 2012/1500
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2012-09-11
  • Granskat: 2019-06-24
  • Kontakt: Karin Karlström
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Uppsala universitet bedriver ett aktivt arbete för att upprätthålla en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Arbetet styrs av arbetsmiljölagen, förskrifter om åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet, universitetets arbetsmiljöpolicy och uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Riktlinjerna tar sin utgångspunkt i att allt arbete vid Uppsala universitet ska präglas av en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö, vilken därigenom bidrar till en framgångsrik verksamhet vid universitetet samt i arbetsmiljölagstiftningens bestämmelser och vägledning beträffande åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet.

Den övergripande målsättningen med åtgärderna mot kränkande särbehandling är att:

  • genom förebyggande arbete förhindra att någon anställd eller student utsätts för kränkande särbehandling
  • på ett tidigt stadium fånga upp signaler om kränkande särbehandling
  • hantera klandervärda eller negativt präglade handlingar snabbt, relevant och på ett respektfullt sätt i syfte att få dem att upphöra.

Riktlinjerna gäller både anställda och studenter.