Arbetsordning för universitetsförvaltningen vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2018/1183
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2019-01-14
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Universitetsförvaltningen vid Uppsala universitet stödjer konsistoriet, rektor, områdes- och fakultetsnämnder, institutioner och verksamheten i övrigt i syfte att universitetet ska fullgöra sitt myndighets- och arbetsgivaransvar. Universitetsdirektören är universitetsförvaltningens chef. Det universitetsövergripande administrativa ledningsansvaret går från rektor via universitetsdirektören till avdelningschefer inom universitetsförvaltningen.

Universitetsdirektören har fastställt en arbetsordning för universitetsförvalningen, som beskriver avdelningarnas arbetsuppgifter.