Riktlinjer för upphandling

  • Diarienummer: UFV 2010/1853
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2010-11-09
  • Handläggande organisation: Avdelningen för ekonomi och upphandling
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-11-18