Särskilda program och huvudområden för uppdragsutbildning

  • Diarienummer: UFV 2007/1686, UFV 2009/102 och UFV 2009/496
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Rektor har beslutat om inrättande av följande program och examen för uppdragsutbildning:

  • Magisterprogram i International Financial Management, 60 högskolepoäng, för samverkan med universitetet i Groningen.

  • Huvudområdet Företagsadministration för magisterexamen.

  • Magisterprogrammet Executive MBA för användning inom institutionens uppdragsutbildning. 

Senast uppdaterad: 2021-04-15