Jävsregler inom universitetets verksamhetsområde

  • Diarienummer: 2018/1656
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2018-10-11
  • Granskat: 2020-01-03
  • Kontakt: Per Abrahamsson
  • Handläggande organisation: Juridiska avdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner