Stipendiats närvaroskyldighet vid Uppsala Universitet mm, Bestämmelser för

  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2003-12-15
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Senast uppdaterad: 2021-11-18