Riktlinjer för anställning efter 67 års ålder

  • Diarienummer: 2013/285
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2013-06-04
  • Granskat: 2019-11-11
  • Kontakt: Pia Holmqvist
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Riktlinjerna reglerar förutsättningarna och formerna för all anställning vid Uppsala universitet efter 67 års ålder av såväl tidigare som nyanställd personal.

Riktlinjen revideras under 2019.