Riktlinjer för sponsring

  • Diarienummer: 2009/829
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2009-06-23
  • Handläggande organisation: Kommunikationsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner