Riktlinjer för antagning av excellent lärare

  • Diarienummer: 2010/1842
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2011-12-06
  • Kontakt: Maja Elmgren
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Benämningen excellent lärare används för lärare som uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet. Denna nivå skiljer sig tydligt från grundnivån, på liknande sätt som docent skiljer sig från doktorsexamen. Den engelska benämningen är Excellent Teacher.

Respektive områdes-/fakultetsnämnd ges i uppdrag att utforma kompletterande riktlinjer i enlighet med föreliggande Riktlinjer för antagning av excellent lärare.