Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskaps-området för humaniora och samhällsvetenskap

  • Diarienummer: 2011/619
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2011-04-26
  • Granskat: 2019-01-16
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Undertecknas av vicerektor och av tillträdande dekan som är ordförande i fakultetsnämnd.