Uppdrag som biträdande prefekt vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2011/1490
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2011-09-12
  • Granskat: 2020-11-27
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-04-15