Förnyat prov för högre betyg inom civilingenjörs- och ingenjörsprogrammen

  • Diarienummer: 7303/95
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 1996-04-26
  • Granskat: 2019-09-19
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner