Förnyat prov för högre betyg inom civilingenjörs- och ingenjörsprogrammen

  • Diarienummer: 7303/95; 2019/2261
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 1996-04-26
  • Granskat: 2021-11-12
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Genom rektorsbeslut UFV 2019/2261 (2020-12-01) upphävs den tidigare möjligheten till förnyat prov för studenter inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten fr o m 2021-07-01.

Senast uppdaterad: 2021-11-18