Tobakslagen - rökfri arbetsmiljö

  • Diarienummer: 4001/98
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 1998-06-15
  • Granskat: 2021-02-18
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

2021-02-18: Gammalt dokument! Upphävas/Tas bort? Byggnadsavdelningen? Frågan tas upp med redaktör för Mål och regelsamling.

Senast uppdaterad: 2021-04-15