Husdjur på arbetsplatsen

  • Diarienummer: UFV 2000/37
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2000-01-02
  • Granskat: 2021-12-10
  • Kontakt: Karin Karlström
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-11-18