Policy för domännamnshantering vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2000/753
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2000-05-09
  • Handläggande organisation: IT-avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner