Kallelse- och mötesförfarande: Riktlinjer

  • Diarienummer: UFV 2000/1432
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2000-09-13
  • Granskat: 2022-01-03
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Riktlinjen ingår i det större arbetet med att ta fram riktlinjer för studentinflytande. Arbetet pågår under VT22. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18