Kallelse- och mötesförfarande: Riktlinjer

  • Diarienummer: UFV 2000/1432
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2000-09-13
  • Granskat: 2019-01-16
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner