Examinator: Delegation till fakultetsnämnd att utse

  • Diarienummer: 2000/1431
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2000-09-13
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-04-15