Institutionsstyrelse: Val av ledamöter och suppleanter

  • Diarienummer: UFV 2000/1670
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2000-10-25
  • Granskat: 2020-03-24
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

En översyn och revidering planeras påbörjas 2020.